System finansowo/księgowy

Dla początkujących

Program obsługi ksiąg handlowych służy do komputerowego prowadzenia księgowości w spółkach prawa handlowego oraz wszystkich przedsiębiorstwach prowadzących ksiegi rachunkowe (księgi handlowe) w tym podatników VAT. Program umożliwia idealne dostosowanie planu kont, dzienników, rejestrów i wydruków do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wbudowane oraz definiowane procedury pomagają zautomatyzować wiele procesów poważnie przyspieszając prace na etapie wprowadzania dokumentów, analizy kosztów i zamykania okresów obliczeniowych. Możliwość zdefiniowania dowolnej ilości dowolnych wydruków pozwala na wydrukowanie każdej informacji i obliczenie dowolnego wskaźnika ekonomicznego firmy w czytelnej postaci.

Dla zaawansowanych...

Program obsługi ksiąg handlowych przeznaczony jest do prowadzenia księgowości finansowej w dowolnej wielkości przedsiebiorstwie zgodnie z ustalonym przez Użytkownika planem kont. Dokumenty księgowe mogą być ewidencjonowane w dowolnych dziennikach cząstkowych (rejestrach). Wbudowane mechanizmy umożliwiają łatwe wyszukiwanie dokumentów, kwot, sporządzanie wydruków obrotów kont i subkont w dowolnie wybranym okresie czasu. Wbudowany interpretator wewnętrznego języka umożliwia tworzenie dowolnych, nawet bardzo nietypowych wydruków raportów oraz olbrzymie przyspieszenie pracy poprzez zautomatyzowanie czynności wprowadzania typowych dokumentów, zdefiniowanie procedur automatycznego zamykania miesiąca, roku czy rozliczania i rozksięgowywania kosztów. Program potrafi tworzyć automatycznie raporty kasowe i inne dokumenty zestawieniowe (zbiorowe). Umożliwia też prowadzenie pełnej analityki rozliczeń z kontrahentami, wydruk dokumentów nie rozliczonych w danym momencie, analizę płynności finansowej przedsiębiorstwa.

W szczególności program umożliwia:

Program pozwala na obsługę dowolnej ilości firm z jednego stanowiska bez dodatkowej opłaty.

Program może pracować w trybie wielodostępnym - w sieci. Praca taka wymaga zakupienia licencji sieciowej na określoną liczbę stanowisk.

[HRule Image]

Wyślij poczte do webmaster@sponsor.com.pl z uwagami dotyczącymi tego ośrodka web.