System Kadry-Płace

System obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstwa jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i generowania dokumentów związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników. System nadaje się do zastosowania zarówno w przedsiębiorstwach zatrudniających kilku pracowników jak i w zatrudniających kilkuset, umożliwia to jego konfiguracyjność co pozwala korzystać z jednego programu w miarę wzrostu liczby zatrudnionych. Dzięki automatycznemu sporządzaniu deklaracji podatkowych i ZUS-owskich, wydrukom przelewów bankowych oraz sporządaniu różnego rodzaju zestawień (także według indywidualnych wymagań użytkownika) system znacznie usprawnia i przyspiesza biurokrację zakładową.

Zalety programu:

Dla KADR:

Dla RACHUBY:

Dla KSIĘGOWOŚCI:

[HRule Image]

Szczegółowych informacji udziela Mariusz Uchwat muh@sponsor.com.pl.